INVENTIO – INVESTITIO – INNOVATIO

VÁLTOZÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési törvény) 2020. szeptember 1. napján hatályba lépő rendelkezései jelentős többletkötelezettségeket rónak a felnőttképzési tevékenységet folytató szervezetekre, különös tekintettel a bejelentési, és az ezzel járó adatszolgáltatási kötelezettségre.

Felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1. napjától kizárólag bejelentés alapján folytatható

Ki minősül felnőttképző szervezetnek?

A felnőttképzési törvény értelmében minden jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy felnőttképzőnek minősülhet, azaz a felnőttképzőkénti minősítés független az adott jogi vagy természetes személy tevékenységi körétől vagy iparágtól, kizárólag az általa tartott képzés vagy oktatás jellege szolgálhat a minősítés alapjául.

Mi minősül felnőttképzési tevékenységnek?

Amennyiben az adott oktatás vagy képzés szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányul és szervezetten valósul meg, úgy a tevékenységet a felnőttképzési államigazgatási szerv részére be kell jelenteni, valamint a képzésben részt vevő személyekről a törvényben meghatározott adatokat kell szolgáltatni.

A jogszabály – meglehetősen tág értelmezésnek hely adó – fogalom meghatározása alapján különösen a képzés tartalmát, tematikáját, a képzéssel elérni kívánt célt kell meghatározni, amely segítségével nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az adott tevékenység (pl. tréning, workshop, előadás) bejelentés köteles-e.

Hangsúlyozzuk, hogy a belső képzések is a törvény hatálya alá esnek, azaz a munkáltató által a munkavállalóknak tartott képzést is – amennyiben megfelel a fent ismertetett jellemzőknek – a hatóság részére be kell jelenteni.

Egyéb kötelezettségek

A Felnőttképzési törvény alapján minden esetben felnőttképzési szerződést kell kötni a képzésben részt vevő személlyel. Fontos, hogy a felnőttképzési szerződést csak az engedélyköteles felnőttképzési tevékenységnél kötelező írásban megkötni, míg a bejelentés köteles tevékenységnél nincs „írásbeli” kitétel, azonban egy esetleges hatósági ellenőrzés során igazolni kell tudni azt, hogy a szerződés felek között a jogszabályban meghatározott tartalommal létrejött.

Az adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében, a szerződés megkötésével egyidejűleg a képzésben részt vevő személyt tájékoztatni kell a személyes adataik kezeléséről és hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségről.

Jogkövetkezmények

Kiemelt körültekintésre hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét, ugyanis amennyiben a felnőttképző szervezet nem felel meg a jogszabály rendelkezéseinek, a hatóság megtiltja a képzési tevékenység folytatását, valamint bírságot szab ki.

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

KAPCSOLAT

1013 Budapest, Pauler u. 11.
Tel.: +36 1 279-3330
Fax: +36 1 279-3349
office@germus.hu

SZAKTERÜLETEINK

Adatvédelem / Fogyasztóvédelem / Gyógyszeripari jog / Ingatlanjog / Iparjogvédelem / Jogérvényesítés, Követelések érvényesítése, Csőd, Felszámolás / Közbeszerzés / M & A / Projekt finanszírozás, Banki szerződések, Biztosítékok / Reklám, Marketing / Szerződéses kapcsolatok / Szerzői jog, Szoftverek, IT-jog / Versenyjog

 

Germus és Társai - Minden jog fenntartva © 2019