INVENTIO – INVESTITIO – INNOVATIO

Szakterületeink

A Germus & Társai Ügyvédi Iroda a gazdasági jog teljes spektrumában nyújt minőségi szolgáltatásokat. Ügyfeleink multinacionális vállalatok, illetőleg külföldi és hazai nagy- és középvállalkozások.

Adatvédelem

Általános adatvédelmi szabályok, adattovábbítás, különleges adatok.
Eljárás az adatvédelmi biztos hivatala előtt, adatvédelmi bejelentések megtétele.
Adatvédelmi tanácsadás és audit.

Fogyasztóvédelem

Eljárás fogyasztóvédelmi hatóságok előtt különböző iparágakban, például energiaipar, kereskedelem, gyógyszeripar, élelmiszeripar.

Gyógyszeripari jog

Törzskönyvezés szabályok, data exclusivity.
Gyógyszermarketinggel kapcsolatos tanácsadás és reklámjogi véleményezés.
Licencia szerződések; szabadalmi jogi képviselet innovatív és generikus oldalon, ideiglenes intézkedések. Szabadalmak értékesítése itthon és külföldön.

Ingatlanjog

Termőföldek adásvételéhez, haszonbérletéhez kapcsolódó szerződések, tanácsadás, zöldmezős beruházások.
Ingatlan beruházási és bérleti konstrukciók; ingatlan adásvételhez kapcsolódó szerződések elkészítése, ingatlan-nyilvántartási eljárások, kapcsolódó hitelszerződések.

Iparjogvédelem

Szabadalom, védjegy, használati minta, formatervezési minta, domain.
Bejelentés itthon és külföldön.
Felszólalások, észrevétel, tanácsadás.
Szerződések elkészítése, véleményezése. Képviselet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Alicante) előtti eljárásokban, bíróságok előtt, illetve az illetékes jogi fórumok előtt.

Jogérvényesítés, Követelések érvényesítése, Csőd, Felszámolás

Gazdasági perek
Választottbíróság
Teljes körű adósi / hitelezői képviselet csőd és felszámolási eljárások során; kapcsolattartás felszámolókkal; csőd- és felszámolási egyezségek előkészítése

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, elkészítése ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon, közbeszerzési dokumentációk, hirdetmények illetve közbeszerzési ajánlat.
Képviselet közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban.
Általános tanácsadás.

M & A

Cégalapítás Magyarországon és külföldön; társaságok alapításával és adatváltozásaival, társaságok átalakulásával kapcsolatos iratok elkészítése, bírósági eljárások lebonyolítása, ezekkel kapcsolatos teljes körű tanácsadás.
Képviselet társasági jogi perekben. Alapítványok, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és egyesületek joga.
Nemzetközi tranzakciók joga, projekt-finanszírozás, befektetési hitelezés; cég- kivásárlások, kapcsolódó hitelszerződések.
Befektetésekhez kapcsolódó adótervezés.
Társaságok átvilágítása (due diligence).

Projekt finanszírozás, Banki szerződések, Biztosítékok

Hitel- és kölcsönszerződések, ingatlan alapú kölcsönnyújtók és kölcsönhitelezők, valamint adósok képviselete.

Reklám, Marketing

Tanácsadás a témában, eljárás reklámhatóságok és önszabályozó testületek előtt.

Szerződéses kapcsolatok

Nemzetközi és hazai kereskedelmi szerződések

Nemzetközi adásvétel, szállítás és disztribútori megállapodások. Co-marketing, fuvarozás-szállítmányozás, franchise, valamint az egyes szerzői és iparjogvédelmi (szoftver, szerzői jog és szabadalom) licenciák területén.

Szerzői jog, Szoftverek, IT-jog

Szerzői joggal, szoftverekkel kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése.
Szerzői jogi perekben peres képviselet ellátása.

Versenyjog

Eljárás fogyasztóvédelmi és versenyhatóságok előtt.
Szerződések versenyjogi vonatkozásai. Horizontális és vertikális kartellek, erőfölénnyel visszaélés.
Fúzió-bejelentések, valamint a GVH hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi ügyek.

MUNKATÁRSAK

 

ÜGYVÉDEK

Germus Gábor
Balogh Judit
Dedinszky Csaba
Kékuti Ákos LL.M.

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÜGYVÉD

Kiss István András
Kovács-Vitek Brigitta

 

ÜGYVÉDJELÖLTEK

Árvai Bence

 

ASSZISZTENS

Gaál Zsófia

KAPCSOLAT

1013 Budapest, Pauler u. 11.
Tel.: +36 1 279-3330
Fax: +36 1 279-3349
office@germus.hu

SZAKTERÜLETEINK

Adatvédelem / Fogyasztóvédelem / Gyógyszeripari jog / Ingatlanjog / Iparjogvédelem / Jogérvényesítés, Követelések érvényesítése, Csőd, Felszámolás / Közbeszerzés / M & A / Projekt finanszírozás, Banki szerződések, Biztosítékok / Reklám, Marketing / Szerződéses kapcsolatok / Szerzői jog, Szoftverek, IT-jog / Versenyjog

 

Germus és Társai - Minden jog fenntartva © 2019