Változások a jogi személyek mindennapi működésében

A Kormány 2020. április 10. napján kihirdette a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet (Rendelet), amely meghatározza a gazdasági társaságok és az egyéb jogi személyek (alapítványok, egyesületek, stb.) működésének általánostól eltérő szabályait.

Változások a jogi személyek mindennapi működésében
2020. ápr. 16.

A Rendelet a „Maradj otthon” kötelezettségnek, azaz a kijárási korlátozást előíró rendeletnek megfelelően módosítja az egyébként személyes találkozással járó létesítő okiratban és jogszabályban foglalt társasági jogi kötelezettségeket, megteremtve ezzel a vállalkozások folyamatos és jogszerű működését a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben is.

Amennyiben a társaság döntéshozó szerve  a kijárási korlátozás mellett sem akadályozott a működésben (pl. együtt élő családtagok közös vállalkozása), úgy természetesen a Rendelet nem alkalmazandó.

A Rendelet szövegezése azonban, figyelembe véve a jogi személyek működésében felmerülő akadályokat, valamint a folyamatos gazdasági tevékenység szükségességét, jelentős könnyítéseket vezet be a jogi személyek mindennapi életére vonatkozóan. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – kiemeljük a társaságok működését könnyítő és ezáltal a döntéshozatal elősegítését célzó egyes részletszabályokat.

A döntéshozatal létesítő okirattól eltérő módja

Döntéshozó szervek esetében a Rendelet főszabályként lehetővé teszi az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (pl. Skype) történő és az írásbeli, azaz az ülés tartási nélküli döntéshozatalt valamennyi típusú társaság számára. E körben utalunk arra, hogy a Ptk. rendelkezései szerint csak létesítő okirat kifejezett rendelkezése esetén lenne lehetőség a leírt módokon történő döntéshozatalra.

Kiemeljük, hogy a jogi személy tagjainak száma alapján kerültek meghatározásra a döntéshozó szerv, ideértve többek között korlátolt felelősségű társaság esetében a taggyűlés összehívására és az írásbeli döntéshozatal kezdeményezésére irányuló speciális szabályok.

Egyéb testületi szervek az üléseiket elektronikus hírközlő eszköz útján is megtarthatják, belső tanácskozásait is ekképpen lefolytathatják, azonban korábban elfogadott eljárásrend hiányában az adott testület vezetője köteles azt meghatározni és megfelelő módon közölni a tagokkal.

Ügyvezetés jogkörének bővülése

A Rendelet olyan speciális feltételrendszert határoz meg, amely alapján az ügyvezetés az éves beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekről is jogosult dönteni, amennyiben a (i) döntést megelőzően a tagok meghatározott százaléka; és/vagy (ii) a többségi vagy minősített többséggel rendelkező tag a javaslattal szemben nem tiltakozik.

Természetesen, a fenti bekezdésben hivatkozott rendelkezés akkor alkalmazható, ha az elektronikus, illetve írásbeli döntéshozatalra vonatkozó szabályok alkalmazására nincs mód.

E-aláírást előíró rendelkezések

A Rendelet értelmében a társaságok szervei (pl. döntéshozó szerv, ügyvezetés, felügyelőbizottság) a döntéseiket a tagok e-mail címére is megküldhetik, amennyiben a csatolmányban foglalt nyilatkozat megfelelő e-aláírással rendelkezik. E körben felhívjuk Ügyfeleink figyelmét az elektronikus aláírással szemben felmerülő követelményekre, így utalunk az elektronikus aláírással kapcsolatos korábbi hírlevelünkben foglaltakra.

Jogi személy tagok a társasági jogi nyilatkozataikat szintén e-mail formában jogosultak megküldeni a társaságnak a megfelelő e-aláírás ellátásával. Természetes személy tag nyilatkozatai esetében csupán az azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell tartalmazni az e-mailnek, speciális e-aláírási feltételeket a Rendelet nem ír elő.

Összefoglalóan rögzítjük, hogy az újonnan bevezetett rendelkezések nagyban megkönnyítik a jogi személyek mindennapi működését, így megoldást jelenthetnek az Ügyfeleink körében is több esetben felmerült határozathozatali eljárási rendnek történő megfelelés tekintetében.

Irodánk természetesen örömmel áll rendelkezésre a felmerülő döntéshozatal jogszabályok szerinti lefolytatása során, ezáltal is biztosítva a fentiekben meghatározott könnyített, azonban egyben speciális eljárásrendnek történő megfelelést.

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

 

Dr. Balogh Judit

Kapcsolatfelvétel

Judit-kapcsolat

Szakterületek: közbeszerzés, gyógyszerjog.

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle