Változások a felnőttképzés szabályozásában

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési törvény) 2020. szeptember 1. napján hatályba lépő rendelkezései jelentős többletkötelezettségeket rónak a felnőttképzési tevékenységet folytató szervezetekre, különös tekintettel a bejelentési, és az ezzel járó adatszolgáltatási kötelezettségre.

Felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1. napjától kizárólag bejelentés alapján folytatható.

Ki minősül felnőttképző szervezetnek?

A felnőttképzési törvény értelmében minden jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy felnőttképzőnek minősülhet, azaz a felnőttképzőkénti minősítés független az adott jogi vagy természetes személy tevékenységi körétől vagy iparágtól, kizárólag az általa tartott képzés vagy oktatás jellege szolgálhat a minősítés alapjául.

Mi minősül felnőttképzési tevékenységnek?

Amennyiben az adott oktatás vagy képzés szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányul és szervezetten valósul meg, úgy a tevékenységet a felnőttképzési államigazgatási szerv részére be kell jelenteni, valamint a képzésben részt vevő személyekről a törvényben meghatározott adatokat kell szolgáltatni.

A jogszabály – meglehetősen tág értelmezésnek hely adó – fogalom meghatározása alapján különösen a képzés tartalmát, tematikáját, a képzéssel elérni kívánt célt kell meghatározni, amely segítségével nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az adott tevékenység (pl. tréning, workshop, előadás) bejelentés köteles-e.

Hangsúlyozzuk, hogy a belső képzések is a törvény hatálya alá esnek, azaz a munkáltató által a munkavállalóknak tartott képzést is – amennyiben megfelel a fent ismertetett jellemzőknek – a hatóság részére be kell jelenteni.

Jogkövetkezmények

Kiemelt körültekintésre hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét, ugyanis amennyiben a felnőttképző szervezet nem felel meg a jogszabály rendelkezéseinek, a hatóság megtiltja a képzési tevékenység folytatását, valamint bírságot szab ki.

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

Dr. Kékuti Ákos

Kapcsolatfelvétel

Akos-kapcsolat

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle