Lépéskényszerben a munkáltatók

2023. január 1-jén hatályba lép a Munka törvénykönyvének legújabb módosítása. A jogszabályi megfelelés érdekében a munkáltatók kénytelenek rendkívül rövid határidővel átgondolni és kialakítani a szükséges változtatásokat.

A Parlament elfogadta, így várhatóan hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben a Munka törvénykönyvének azon módosítása, mely az elmúlt időszakban lázban tartja a jogalkalmazók érdeklődését. A kérdéses módosítás, talán nem túlzás úgy fogalmaznunk, hogy a legnagyobb változásokat eredményezi az Mt. 2012-ben történő hatálybalépése óta.

Előzetesen mindenképpen rögzíthető, hogy az elfogadott módosítások elsődlegesen a munkavállalók védelme, valamint a munkaviszonyok fenntartása céljával kerültek kialakításra, így azok főként a munkáltatók részére eredményeznek lépéskényszert.

Kiket érint a módosítás?

Lényegében minden Mt. hatálya alá tartozó munkáltató működését alapjaiban érintik a változó rendelkezések, hiszen azok mind adminisztratív, mind pedig tényleges joggyakorlási szempontokat figyelembe véve változtatják meg a mindennapi ügymenetet.

Milyen területekre vonatkozik a módosítás?

Bár a legtöbb vonatkozó szakmai cikk az EU irányelveknek történő megfelelést emeli ki, ezen kívül is jelentős módosítások kerültek elfogadásra, így alapvetően három érintett területet különböztethetünk meg:

  1. családvédelemi célú rendelkezések;
  2. a munkáltató tájékoztatási kötelezettségeinek bővülése;
  3. a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új rendelkezések.

Mindhárom kategória esetében jelentős számú módosítás került elfogadásra, melyek ismertetésére az alábbiakban, valamint külön összefoglalókban kerül majd sor.

Mit kell haladéktalanul megtenniük a munkáltatóknak?

Bár a rendelkezések jelentős része néhány héten belül hatályba lép, a módosító rendelkezések jelentős számára, valamint a közelgő karácsonyi időszakra figyelemmel a gyakorlatban nem várható el a munkáltatóktól azonnal a teljes mindennapi élet új szabályokhoz történő igazítása.

Ennek megfelelően, tekintettel a rendelkezések hatálybalépésére és az érintett területekre, a gyakorlati szempontokat figyelembe véve elsődlegesen a fenti 2. pontban meghatározott kötelezettségeket kell teljesíteni.

A munkáltató tájékoztatási kötelezettségeinek bővülése során minden munkáltató köteles lesz felülvizsgálni

  • az Mt. 46. § szerinti tájékoztató, a külföldi munkavégzésre figyelemmel átadott tájékoztató;
  • a munkaidőkeretre vonatkozó tájékoztatás, valamint
  • a munkáltatónál elérhető munkakörökre vonatkozó tájékoztatás tartalmát.

Az Mt. 46. § szerinti tájékoztató közlésére rendelkezésre álló határidők szigorúak, így a munkáltató a kiegészített tájékoztatás kiadására

  • a 2023. január 1. napját követően létrejött munkaviszonyok tekintetében a munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül;
  • a korábban létrejött munkaviszonyok esetében pedig – a munkavállaló kérésére esetén – a hatálybalépéstől számított három hónapon belül köteles.

Ezen kívül a jövőben bármely módosítás esetén a munkáltató haladéktalanul, legkésőbb a változás hatálybalépésének időpontjában köteles a változásról írásban tájékoztatni a munkavállalókat.

Figyelemmel azonban az egységes munkáltatói dokumentumokra, valamint a későbbi átláthatóság érdekében azt javasoljuk, hogy minden munkáltató esetében kerüljön kialakításra az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő dokumentációs csomag, mely mind az új, mind pedig a meglévő munkavállalók esetében egységesen alkalmazandó.

Milyen teendők lesznek a továbbiakban?

A fentieken túl természetesen szükség lesz a törvénymódosítás további rendelkezései alapján is felülvizsgálni a munkáltató mindennapi ügymenetét, így

  • egyrészről a családvédelmi gyakorlat, illetve szabályzatok harmonizálása elengedhetetlen,
  • másrészről pedig a munkaviszony megszüntetésére vonatkozóan is jelentős módosítások kerültek elfogadásra, mely alapján a jövő évben esedékes felmondások, azonnali hatályú felmondások közlését megelőzően minden esetben javasoljuk a jogi konzultációt.

A fenti két kérdés tekintetében – a hatékonyság érdekében – külön áttekintő összefoglalóval készülünk. Természetesen azonban addig is bármilyen felmerülő kérdés esetén, illetve bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben rögzített összefoglaló általános és tájékoztató jellegű.

Dr. Kékuti Ákos

Kapcsolatfelvétel

Akos-kapcsolat
Dr. Kovács-Vitek Brigitta

Kapcsolatfelvétel

Brigi-kapcsolat

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle