Peres jogérvényesítés

Stratégiai tanácsadás, eljárás bíróságok előtt, bírósági képviselet hatóságokkal szemben

Az új Polgári Perrendtartás által bevezetett változások különösen fontossá tették, hogy egyfelől perindításra csak kellően megfontolt és alapos előkészítést követően kerülhessen sor, másfelől alperesként is már az ellenkérelem kiterjedjen valamennyi lényeges kérdésre.

Irodánk ügyvédei több évtizedes aktív peres tapasztalattal rendelkeznek a magyar bírósági rendszer valamennyi szintje vonatkozásában, és speciális szaktudással a választottbírósági eljárások tekintetében is, mind képviselői, mind pedig választottbírói minőségben.

Peres jogérvényesítés

Miben tudunk Önnek segíteni?

  1. Jogi tanácsadás az optimális perlési stratégiák kialakítása, perlési fórumok megválasztása tekintetében.

  2. Peres eljárás dokumentációinak részletes kidolgozása.

  3. Hatékony, siker-orientált peres képviselet a tárgyalások során.

  4. Közigazgatási pereskedés – képviselet hatóságokkal szemben az egyes határozatok megtámadása során.

  5. Eljárás választottbírósági eljárásokban, akár képviselőként, akár választottbíróként.

Irodánk alapelve, hogy egy peres eljárás sikerességének legjobb biztosítéka a megindítását megelőző előkészítő munka. Dönteni kell abban, hogy egyáltalán célszerű-e annak megindítása, és ha igen, úgy azt milyen fórum előtt, és milyen stratégia mentén célszerű lefolytatni. Az új perjogi szabályok elméleti ismeretével, valamint több évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve hatékony segítséget tudunk nyújtani Ügyfeleinknek a különböző bírósági fórumok előtt.

Kifejezetten hangsúlyosak Irodánk gyakorlatában a választottbírósági eljárások, amelyekkel kapcsolatban kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezünk, ideértve a különböző állandó, valamint eseti választottbíróságokat is.

Dr. Germus Gábor

Kapcsolatfelvétel

Gabor-kapcsolat
Dr. Kiss István András

Kapcsolatfelvétel

Isti-kapcsolat

Bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle