Orvostechnikai eszközök: ACTOR vagyok?

Regisztrációs kötelezettség az orvostechnikai eszközökre vonatkozó uniós rendelet szerint

Tegyük fel, hogy egy Magyarországon székhellyel rendelkező, orvostechnikai eszközöket gyártó társaság nemcsak gyárt, hanem (pl. uniós székhelyű orvostechnikai eszköz gyártótól beszerzett) termékeket is forgalmaz. Tevékenysége során – ahogy korábban is tette – minden jogszabálynak, iránymutatásnak meg kíván felelni, így kiemelt figyelmet fordít az MDR rendeletnek történő megfelelésnek is.

Orvostechnikai eszközök: ACTOR vagyok?
2021. nov. 23.

A megfelelés azonban jelenleg korántsem olyan egyszerű feladat elé állítja példabeli társaságunkat, hiszen a rendelet jelentős számú és adminisztrációs teherrel járó kötelezettséget ír elő mind a gyártók, mind a forgalmazók részére.

Ennek köszönhetően nyilvánvaló, hogy a példabeli társaságunknál központi kérdésként merülhet fel, hogy pontosan mi is az az EUDAMED, és neki, mint gyártónak és egyben forgalmazónak regisztrálnia kell-e magát és az általa gyártott vagy forgalmazott termékeit? Amennyiben igen, a regisztrációt hol és milyen adatbázisba kell megtennie?

Egyelőre tehát lehet, hogy még több a kérdés, mint a válasz, épp ezért igyekszünk a jelen bejegyzésünkkel néhány támpontokat adni a regisztrációs kötelezettséggel kapcsolatosan.

1. Mi is az az EUDAMED?

Korábbi bejegyzésünkben röviden bemutattuk az MDR rendelet újdonságait a korábbi irányelvi szabályozáshoz képest, illetve utaltunk a szabályozás indokaira is. A jelen összefoglalónkban az orvostechnikai eszközöket nyilvántartó EUDAMED (European database on medical devices) rendszert mutatjuk be, különös tekintettel a regisztrációs kötelezettségekre.

Az EUDAMED rendszer kialakításának okai között felfedezhető – többek között – az általános átláthatóság fokozása, tagállamok közötti koordináció javítása, tagállamok egymás közötti és a Bizottság közötti információáramlás ésszerűsítése és megkönnyítése. Mindezen célok megvalósítására a Bizottság egy integrált adatbázist fejlesztését kezdte meg.

Az EUDAMED 6 modulból áll, amelyek a következők:

 • Regisztráció elektronikus rendszere (ACTOR modul) – 2020. decembertől elérhető
 • UDI elektronikus rendszere (DEVICE modul) – 2021. októbertől elérhető
 • Tanúsítványok elektronikus rendszere – 2021. októbertől elérhető
 • Vigilancia elektronikus rendszere;
 • Piacfelügyelet elektronikus rendszere;
 • Klinikai vizsgálatok elektronikus rendszere.

2. ACTOR modul

2.1. Gyártó

2021. május 26. napjától minden gyártónak, meghatalmazott képviselőnek, importőrnek, eszközkészlet összeállítónak regisztrálnia kell az ACTOR modulba, azaz a fent említett magyarországi székhelyű orvostechnikai eszköz gyártó vállalatnak is regisztrálni kell a rendszerbe, amennyiben az MDR rendelet szerinti terméket kíván forgalomba hozni. A regisztrációt még a termékek forgalomba hozatalát megelőzően kell megtennie. E körben említésre méltó forgalomba hozatal és a forgalmazás szóhasználat közötti eltérés jelentősége, ugyanis az MDR rendelkezései szerint terméket kizárólag gyártó és importőr hozhat forgalomba, míg forgalmazásra a forgalomba hozott termékek tekintetében az értékesítési lánc valamennyi gazdasági szereplője jogosult.

Fontos, hogy a fenti regisztrációs kötelezettség a kizárólag öröklött eszközöket (lásd lentebb) forgalomba hozó gazdasági szereplőkre, és azon gazdasági szereplőkre is vonatkozik, amelyek terméket ugyan már nem hoznak forgalomba, azonban termékük még nem került le a polcokról, azaz a termékük még nem került a piacról kivezetésre.

A regisztráció során beküldött adatokat az adott nemzeti hatóság – OGYÉI – ellenőrzi, és a kérelmet érvényesíti. Ezt követően a hatóság e-mailben küld tájékoztatást, hogy a társaság SRN (single registration number) számmal rendelkezik. Az SRN szám az adott társaságot az EUDAMED rendszer összes moduljában azonosítja.

A regisztrációhoz szükség van – többek között – a nyilatkozat az információbiztonsági kötelezettségekről formanyomtatvány[1] kitöltésére, aláírási címpéldányra, PRRC, azaz a szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős személy szerződésére.

2.2. Forgalmazó

Az MDR rendelet szerint a tagállamok létrehozhatnak nyilvántartást a forgalmazókról is. Ennek értelmében a forgalmazóknak és a kizárólag rendelésre készült eszköz gyártóknak (tehát akik más eszközt nem gyártanak, nem meghatalmazott képviselők és nem importőrök) nem az EUDAMED Actor modulba kell regisztrálniuk, hanem a NOR-ba (Nemzeti Orvostechnikai Regiszter). Az adott forgalmazó NOR-ba történő regisztrációjára már lehetőség van az OGYÉI honlapján közétett formanyomtatványok megfelelő kitöltésével és beküldésével. A regisztráció nem csak a forgalmazóra, hanem az általa forgalmazott MDR rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközre is vonatkozik, ugyanakkor az öröklött eszközöket nem kell bejelenteni.

A bevezetésben leírt orvostechnikai eszközöket gyártó és forgalmazó esetében tehát két regisztrációs kötelezettség is felmerül: egyrészt mint gyártó – regisztrálnia kell az Actor modulba; másrészt mint forgalmazó – regisztrálni kell a nemzeti adatbázisba.

3. DEVICE modul

Az EUDAMED eszközök rögzítésére szolgáló DEVICE modulja az egyedi eszközazonosítókra (UDI) épül. Az UDI alkalmas a termékcsoport és egy adott termék specifikus azonosítására is. Az UDI intézménye egyébként megtalálható az USA szabályozásában is, azonban a Basic UDI uniós sajátosság.

Röviden az UDI azonosítókról:

 • Basic UDI-DI (B-UDI vagy alapvető UDI-DI) az eszközcsoport elsődleges azonosítója. Számos dokumentáción szerepelni kell (EU-megfelelőségi nyilatkozat, műszaki dokumentáció, a biztonságosságra és klinikai teljesítményre vonatkozó összefoglaló – SSCP). Az azonosító megjelenik Free Sales certificate-en, a váratlan esemény jelentéseken és a forgalomba hozatal utáni jelentéseken (PSUR), PMCF jelentéseken is. Basic UDI-DI-t a termék csomagolásán nem szükséges feltüntetni.
 • UDI-DI azonosító (Device Identifier, Eszköz azonosító) statikusan azonosítja az adott eszköz típus adott kiszerelését és csomagolási szintjét, illetve megjelenik a csomagoláson is (a csomagoláson történő feltüntetési kötelezettség alkalmazása – az egyéb kötelezettségekhez hasonlóan – szintén szakaszosan történik). Ezt az adatot már rögzíteni kell az eszköz modulban is.
 • Az UDI-PI az UDI azonosító dinamikus gyártási azonosító része, amely az adott eszköz változó adatait tartalmazza, ilyen a gyártási tételszám, egyedi sorszám, lejárati/gyártási dátum, szoftverazonosító stb. Az UDI-PI nem kerül rögzítésre az EUDAMED adatbázisban, viszont az UDI-DI azonosítóval együtt eszköz csomagolásán vagy közvetlenül az eszközön, olvasható módon is szükséges feltüntetni (bevezetése szintén szakaszosan történik).
 • A használati egység szintjén kiosztott DI, amely azt a célt szolgálja, hogy az eszköz használatát összekapcsolja az adott beteggel olyan esetekben, amikor az UDI nincs feltüntetve az eszköz címkéjén a használati egysége szintjén, a gyakorlatban ez jelentheti például egy 50 darab kiszerelésű sebészeti kesztyű esetén egy adott sebészeti kesztyűt. Ennek a DI számnak a kiosztása nem kötelező.

Ahogy korábbi bejegyzésünkben rögzítettük, öröklött eszközöknek (legacy device) azokat az eszközöket nevezzük, amelyek MDD irányelv szerinti tanúsítványa 2021. május 26. után jár le vagy olyan I. osztályú eszközök, amelyek tanúsításához az MDR követelményei alapján már bejelentett szervezetet kell bevonni.

Példabeli társaságunk számára feltehetően a legnagyobb megkönnyebbülést az jelenti, hogy – az új rendszerre való áttérés megkönnyítése érdekében – a legacy device-okra még nem vonatkoznak az UDI kötelezettségek, a regisztrációs lehetőség azonban az Device modul aktiválásával megnyílt.

Kötelezettség viszont, hogy a legacy device-oknak is rendelkezniük kell EUDAMED DI-vel– főszabály szerint – az eszköz modul teljes működésétől számított 18 hónapon belül, illetve akár ezt megelőzően is két speciális esetben: súlyos váratlan események és helyszíni biztonsági korrekciós intézkedések bejelentése esetén. Az azonosító kiosztására vonatkozó szabályok csaknem megegyeznek az UDI szabályaival.

3.1. Gyártói feladatai az UDI számmal kapcsolatosan

UDI kiosztási kötelezettség magát a gyártót terheli. Az UDI kiosztására irányuló kötelezettség független az UDI szám regisztrációjától, és annak technikai lehetőségeitől, azaz 2021. május 26. napjától a gyártók kötelesek UDI számot kiosztani az MDR rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében. Mivel az UDI kiosztásának szabályai a jelen összefoglalónk terjedelmét meghaladná, így ezen kötelezettségre csak utalunk.

Tekintve, hogy az EUDAMED eszköz modulja már aktív, az eszközregisztráció egyelőre még önkéntes.Az MDR alkalmazásának időpontja (2021. május 26.) és az EUDAMED Device moduljának kötelező alkalmazandósága közötti időben az eszközöket – a forgalmazó regisztrációjával együtt – átmenetileg a nemzeti adatbázisba szükséges regisztrálni.

Fontos tudni, hogy kockázati osztálytól függetlenül minden eszközre vonatkozik az újra regisztrációs kötelezettség, azaz a korábbi MDD irányelv szerinti regisztráció, valamint az átmeneti nemzeti adatbázis nem váltja ki az EUDAMED rendszerbe történő regisztrációs kötelezettséget.

3.2. Forgalmazói kötelezettség az UDI számmal kapcsolatban

Az MDR rendelet a forgalmazó kötelezettségévé teszi, hogy az általa forgalmazni kívánt terméket ellenőrizze, ideértve azt is, hogy a megfelelő UDI szám fellelhető-e a terméken. Az UDI szám jelenleg csak a III. kockázati osztályú és beültethető eszközök címkéjén kötelező. A IIa. és a IIbosztályba sorolt eszközök tekintetében a 2023. május 26. napjától, míg a I. osztályba sorolt eszközök tekintetében 2025. május 26. napjától kötelező a címkén feltüntetni az UDI számot. A Basic UDI-ról és UDI-DI számról a gyártótól kérhető igazolás. Amennyiben elindul az EUDAMED Device modul, ezek az adatok abban is ellenőrizhetővé válnak.

Szabálytalanság esetén a forgalmazó köteles a gyártót, és adott esetben a hatóságot is tájékoztatni, akivel értelemszerűen együttműködni is köteles.

Ahogy a fentiekben említettük az UDI-DI és UDI-PI számnak a címkén is megtalálhatónak kell lenni, így a címkézési követelményeknek történő megfelelés során erre a forgalmazóknak különös fegyelmet kell fordítani.

Példabeli gyártó és forgalmazó társaságunknak tehát a teendője a következő:

 • gyártóként regisztrálnia kell magát az EUDAMED Actor modulba függetlenül attól, hogy MDR hatálya alá tartozó eszközt vagy öröklött eszközöket hoz forgalomba;
 • az általa gyártott és öröklött eszköznek nem minősülő orvostechnikai eszközökre UDI számot kell kiosztania;
 • az MDR hatálya alatt forgalomba hozott eszközt regisztrálnia kell az OGYÉI adatbázisába, majd a regisztrációt ismételten meg kell tennie az EUDAMED Device modul kötelező alkalmazandóságát követően;
 • mint forgalmazó regisztrálnia kell magát, valamint az általa forgalmazott, MDR hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközöket az OGYÉI adatbázisába.

 

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti űrlapon!

Dr. Balogh Judit

Kapcsolatfelvétel

Judit-kapcsolat

Szakterületek: közbeszerzés, gyógyszerjog.

További bejegyzéseink a kategóriában

2022. jún. 9.
2021. dec. 9.
2021. nov. 23.

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle