Változások a kötelező jótállás szabályaiban 2021 január 1. napjától

2021. január 1. napjától a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet és a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet rendelkezései alapján módosulnak a fogyasztókat érintő kötelező jótállásra vonatkozó szabályok.

A jótállás lényege

A vállalkozások részéről a fogyasztókat illető kötelező jótállási kötelezettség vállalása jogszabályban előírt kötelezettség. A jótállási idő alatt visszavitt hibás fogyasztási cikk esetében az azt értékesítő vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy a termék hibátlan vagy a hiba oka az átadást vagy az üzembe helyezést követően keletkezett, ugyanis csak ebben az esetben mentesül a jogkövetkezmények alól, ideértve különösen a kijavítást, kicserélést vagy a vételár leszállítását és visszatérítését.

1. Kötelező jótállás időtartama

A kötelező jótállás időtartama az átadástól vagy üzembe helyezéstől számított 1 év a jelenlegi szabályozás szerint. A jogalkotó 2020. január 1. napjától a jótállás időtartamát az eladási ártól teszi függővé, az alábbiak szerint:

  • 10.000 – 100.000 forint összeg közötti eladási ár esetén egy év,
  • 100.001 – 250.000 forint összeg közötti eladási ár esetén két év,
  • 250.000 forint összegű eladási ár felett három év.

2. Elektronikus jótállási jegy, kötelező bélyegző lenyomat és aláírás, valamint igényérvényesítési hely

A  vállalkozás a jótállási jegyet 2021. január 1. napjától már elektronikusan is átadhatja a fogyasztónak legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Az e-jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását.

Papíralapú (nem elektronikus jótállási jegy esetén) 2021. január 1. napjától a jótállási jegyen fel kell tüntetni, a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását.

A fogyasztó 2021. január 1. napjától kijavítás iránti igényét, saját döntése szerint a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

3. Kötelező csere esetei

  • Első alkalommal történő javítás után megállapítható, hogy a termék nem javítható a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni.
  • A termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik és a fogyasztó egyéb Ptk-ban rögzített jogaival sem él, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni.
  • Ha a termék kijavítására a hiba közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

A fentiek csak abban az esetben alkalmazandók, ha fogyasztó másképp nem rendelkezik, tehát adott esetben a fogyasztó kérésére a 4. alkalommal történő javítást is meg kell kísérelni. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartamáról.

Fő szabály szerint, ha cserére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Természetesen, a vállalkozás a jogszabályokban rögzített rendelkezéseknél több kötelezettséget is vállalhat, azaz a vállalkozás csak a fogyasztó hátrányára nem térhet el a jogszabályban rögzített rendelkezésektől.

4. Bővülő fogyasztási cikkek

Tovább bővül azon fogyasztási cikkek köre, amelyre 10.000,- Ft eladási ár feletti kiterjed a kötelező jótállás: nyílászárók, árnyékolástechnikai eszközök; kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer, garázskapu, zuhanykabin, kád, csaptelep, napkollektor, napelem rendszerek, játék hover board, játék elektromos roller, drónok.

 

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

Dr. Germus Gábor

Kapcsolatfelvétel

Gabor-kapcsolat

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle