Élet a rendkívüli ítélkezési szünet után

A bírósági eljárások speciális szabályai

Hazánkban 2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzetet követően számos, a járvány megfékezését és az állampolgárok védelmét szolgáló kormányrendelet lépett hatályba. A többnyire korlátozással járó intézkedések értelemszerűen hatással vannak a peres, nemperes és egyéb eljárásokra is, azaz a jogérvényesítés egészére.

Az egyik ilyen intézkedés volt az ún. rendkívüli ítélkezési szünet bevezetése, mely időszak során igényérvényesítés kizárólag nagyon szűk körben folyhatott. Tekintettel azonban arra, hogy a Kormány nem hosszabbította meg a vonatkozó kormányrendelet hatályát, a rendkívüli ítélkezési szünet Magyarországon véget ért. Mindez alapján a bíróságok a 2020. március 31-én kihirdetett és hatályba lépő veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendeletben (Rendelet) rögzített szabályok betartásával képesek alkalmazkodni a jelen járványügyi helyzetből adódó nehézségekhez.

A Rendelet alapvető üzenete annak a ténynek a rögzítése, hogy az igazságszolgáltatás továbbra is rendeltetésének megfelelően működik, azaz a felmerülő jogviták rendezésére továbbra is lehetőség van.

Másként fogalmazva, a jövőben – speciális szabályok mellett – újra lehetőség van az igények bírósági és egyéb (például fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási) eljárásban történő érvényesítésére, mely során természetesen Irodánk örömmel áll Ügyfeleink rendelkezésére.

A Rendelet az eljárások szabályaitól – természetesen a jelen járványügyi helyzetre tekintettel – számos eltérő rendelkezést állapít meg. A rendelkezésekről általánosságban elmondható, hogy a személyes jelenlétet lehetővé tevő, illetve megkövetelő eljárási cselekmények vonatkozásában térnek el a megszokott szabályoktól, így előtérbe helyezik és előírják az írásbeli és a digitális eszközök segítségével történő kommunikációt.

Kiemeljük, hogy a Rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Polgári peres és polgári nemperes eljárások

A „régi”, valamint a professzionális pervitelt bevezető új polgári perrendtartás alapján folyamatban lévő perek lefolytatása még alaposabb körültekintést igényel a résztvevő felektől. Az alábbiakban példálózó jelleggel összefoglalunk néhány speciális rendelkezést az újonnan bevezetett szabályok közül.

A Rendelet többek között rögzíti, hogy a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti; a személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni; a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárások esetében tárgyalást a felek nem kérhetnek.

A nemperes eljárás esetében a jogszabály a peres eljárásokra vonatkozó „megfelelő” szabályok alkalmazását írja elő, amely – álláspontunk szerint – jelentős nehézséget okozhat a jogalkalmazásban, így kiemelt körültekintésre hívjuk fel az Ügyfeleink figyelmét.

Eltérő határidőszámítás

Amennyiben a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és a Rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik 2020. április 30. napjáig.

A rendelkezés értelmében javasolt a folyamatban lévő eljárásokban kitűzött határidők átszámítása.

 

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

Dr. Germus Gábor

Kapcsolatfelvétel

Gabor-kapcsolat

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle