E-aláírás a folyamatos üzletmenet érdekében

A fennálló járványügyi helyzetben a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni az otthonról történő munkavégzés nehézségeihez. A nehézségek enyhítésére, illetve a szokatlan munkavégzés feltételeinek könnyítése érdekében számos digitális megoldás áll rendelkezésre, amely segíti a folyamatos üzletmenet fenntartását.

A vállalatok cégjegyzésre jogosult képviselőinek lehetősége van a szerződéseket, illetve egyéb nyilatkozatokat jogi kockázat nélkül elektronikus formában is aláírni.

E-aláírás a folyamatos üzletmenet fenntartása érdekében
2020. márc. 27.

Hazánkban, összhangban az Európai Uniós szabályokkal, három féle elektronikus aláírás – az „egyszerű” elektronikus aláírás, a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és a minősített elektronikus aláírás – közül a minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumok felelnek meg a cégszerűen, kézzel aláírt, teljes bizonyító erővel rendelkező dokumentumoknak az alábbi feltételek fennállása esetén.

Minősített elektronikus aláírás

A minősített elektronikus aláírás az egyetlen olyan aláírás típus, amelynek joghatása megegyezik a kézzel írott aláírással. A vállalkozások cégjegyzésre jogosult képviselőinek abban az esetben van lehetőségük dokumentumokat cégszerűen, elektronikus úton aláírni, amennyiben (i) rendelkeznek a bizalmi szolgáltatók egyike által kibocsátott elektronikus aláírással és hitelesítő tanúsítvánnyal, valamint (ii) a tanúsítvány a cégjegyzékbe is bejegyzésre kerül.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint a bizalmi szolgáltatókat nyilvántartó hatóság adatbázisa alapján Magyarországon a Microsec Zrt., a Netlock Kft. és a NISZ Zrt. minősül minősített bizalmi szolgáltatónak, amely bizalmi szolgáltatóktól díj ellenében napokon belül beszerezhető az elektronikus aláírás. Felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes megvizsgálni a szolgáltatók által biztosított üzleti csomagokat is, így az üzleti szempontból legkedvezőbb megoldás kerülhet kiválasztásra.

Második lépésként szükséges a bizalmi szolgáltató által kiadott tanúsítvány cégjegyzékbe történő felvétele, amely következtében a tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírás-mintájának minősül. Tekintettel arra, hogy a cégeljárás esetén jogi képviselet kötelező, Irodánk természetesen örömmel áll rendelkezésre ezen feltétel teljesítése során.

A fentiek alapján tehát, amennyiben a cégjegyzésre jogosult személy rendelkezik minősített elektronikus aláírással és ennek cégbíróságon történő bejegyzésére is sor kerül, lényegében a szokásos ügymenetben alkalmazott papíron elhelyezett cégszerű aláírással egyező aláírást tud létrehozni – ezáltal a jelen nehézségekkel teli helyzetben is biztosítható a folyamatos üzletmenet.

Megjegyezzük továbbá, hogy az elektronikus aláírás további előnye, hogy a fennálló veszélyhelyzetet követően is alkalmas a hétköznapi munka hatékonyabbá tételére, a vállalati folyamatokat felgyorsítására, valamint elősegíti a papírmentességet, amely adminisztratív költségeket, valamint időt és energiát takaríthat meg a vállalkozások számára.

Elektronikus ügyvédi ellenjegyzés

A teljesség igénye érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos dokumentum esetében, ideértve például a cégváltozáshoz, valamint ingatlan adásvételhez is szükséges dokumentumokat is, továbbra is ügyvédi ellenjegyzésre van szükség.

Természetesen Irodánk örömmel áll rendelkezésre az ügyvédi ellenjegyzés teljesítésére, hiszen a vonatkozó jogszabályok alapján – az aláíró (pl. Skype alkalmazáson keresztüli) azonosítását követően – lehetőség van mind a papír alapú, mind az elektronikus dokumentumok ellenjegyzésére abban az esetben is, ha az eljáró ügyvéd nincs fizikailag jelen az aláíráskor.

A fentiekben rögzített összefoglaló természetesen általános és tájékoztató jellegű, bővebb tájékoztatásért forduljon bizalommal Irodánkhoz a lenti űrlapon.

Dr. Balogh Judit

Kapcsolatfelvétel

Judit-kapcsolat

Szakterületek: közbeszerzés, gyógyszerjog.

Dr. Árvai Bence

Szakterület: gyógyszerjog

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle