Állami támogatás munkáltatóknak, munkavállalóknak

Avagy lehetőség a válság átvészelésére

Mint azt sajnos minden munkaerőpiaci szereplő, így mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók saját maguk is megtapasztalták, a COVID-19 fertőzés terjedésével előidézett járványügyi helyzet jelentős nehézségeket okoz az ország gazdaságában. Figyelembe véve ezen gazdasági nehézségeket, Magyarország Kormánya három lépcsős gazdasági programmal kívánja segíteni a nehéz helyzetbe jutott munkáltatókat és munkavállalókat.

A 2020. április 16. napján hatályba lépő kormányrendeleti rendelkezések alapján, a gazdasági program második részeként, a Kormány kvázi-jövedelempótló állami támogatás bevezetéséről döntött. Ezen állami támogatás elősegíti azt, hogy a munkaviszonyok a gazdasági válság ellenére is fenntarthatóak legyenek, ezáltal a munkavállalók, mint magánszemélyek helyzete a továbbiakban is – a lehetőségekhez mérten – biztosítható legyen. Mindez alapján a támogatás elsődleges célja, hogy átmenetileg részmunkaidő jellegű munkaviszonyok jöjjenek létre, ezáltal csökkentve a munkáltatókat terhelő foglalkoztatási és munkabér fizetési kötelezettségeket, párhuzamosan biztosítva azt, hogy a munkavállalókat pénzügyi hátrány ne érje.

A foglalkoztatás ezen speciális formájában a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak a korábbi munkaidő ötven-hetven százalékát, de legalább négy órás munkaidőt magában foglaló csökkentett munkaidőben, valamint az ún. egyéni fejlesztési idő teljesítésében. Az egyéni fejlesztési idő során a munkavállalót rendelkezésre állási, a munkáltatót bérfizetési kötelezettség terheli. A kieső időre a munkavállalót az állami támogatás illeti meg.

A fentiek alapján tehát az újonnan bevezetett szabályozással összhangban az állami támogatás igénybevétele mellett lehetőség van arra, hogy a felek saját gazdasági helyzetüket könnyítsék. A munkavállalók oldaláról egyértelműen előnyös, hogy a jövedelem változatlansága mellett részmunkaidőben történik a foglalkoztatás. A munkáltatók szempontjából pedig a munkaidő csökkentésével párhuzamosan a terhek enyhítését jelenti a csökkentett munkabér fizetésének kötelezettsége, így a jelen nehéz gazdasági helyzetben is lehetőség mutatkozik a munkavállalók munkaviszonyának megtartására.

A teljesség igénye érdekében kiemeljük azonban, hogy a kormányrendelet jelentős számú előfeltételt határoz meg a támogatás igénybevétele kapcsán. Azaz mind a munkáltatóknak, mind pedig a munkavállalóknak vállalniuk kell bizonyos kötelezettségek teljesítését.

A jogszabály szerkesztéséből eredően azonban várhatóan nehézségek merülhetnek fel a vonatkozó kérelem, illetve az egyéb kötelező dokumentáció előkészítése, beszerzése, illetve benyújtása kapcsán. A kérelem elbírálása során a kormányhivatal a feltételek, illetve kötelezettségvállalások meglétét minden esetben vizsgálni fogja. A jogszabály rendelkezései alapján azonban egy esetleges elutasítás esetén nincs lehetőség fellebbezésre, valamint kizárólag egyszer lehet újra igényelni a támogatást.

A fentiek alapján kiemelt körültekintésre hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét, hiszen az állami támogatás igénybevételének feltétele a vonatkozó dokumentáció – ideértve például a kérelmet, a felek megállapodását, a kötelező mellékleteket – pontos és körültekintő előkészítése és kitöltése, ugyanis a kérelem egyszeri elutasítása esetén limitált lehetőségek vannak a támogatás igénybevételére.

Irodánk természetesen örömmel áll rendelkezésre, mind a támogatás részleteinek, feltételeinek áttekintése, mind pedig a vonatkozó megállapodás, illetve kérelem előkészítése során.

A teljesség igénye érdekében rögzítjük továbbá, hogy a fenti rendelettel egyidejűleg közzétételre került kormányrendelet rendelkezései szerint módosultak az Mt. munkaidőkeretet érintő szabályait is, méghozzá oly módon, hogy a munkáltató önállóan jogosult, akár kollektív szerződés rendelkezéseivel szemben is 24 havi munkaidőkeret elrendelésére, illetve már meglévő munkaidőkeret ilyen időtartamra történő meghosszabbítására is.

Amennyiben a fentiekben rögzítettekkel kapcsolatban, illetve egyéb munkajogi vonatkozású kérdése merül fel, kérjük, forduljon bizalommal a Germus és Társai Ügyvédi Irodához a lenti űrlapon.

A fentiekben rögzített információ kizárólag tájékoztató jellegű és nem tekinthető a Germus és Társai Ügyvédi Iroda vagy annak bármely ügyvédje, ügyvédjelöltje által nyújtott jogi tanácsadásnak.

Dr. Kékuti Ákos

Kapcsolatfelvétel

Akos-kapcsolat
Dr. Kovács-Vitek Brigitta

Kapcsolatfelvétel

Brigi-kapcsolat

További bejegyzéseink a kategóriában

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle